Assegurances de viatge

logotop

Posem a la vostra disposició la cobertura de les diferents assegurances.
Hem afegit noves cobertures a les pòlisses per adecuarles a les noves necessitats.
Assegureu-vos de quina és exactament la que us interessa abans de contractar-la, o bé, si sou pares, assegureu-vos del número de pòlissa que el centre ha contractat amb nosaltres abans d’imprimir la cobertura.

Clausulat general
………………………
Assegurança d’assistència sanitària i responsabilitat civil
………………………
Assegurança d’assistència sanitària i responsabilitat civil + anul•lació individual (per causa de força major justificada)
………………………
Assegurança d’assistència sanitària i responsabilitat civil + cancel•lació de vol per causa de força major
………………………
Assegurança d’assistència sanitària i rep. Civil + anul•lació individual + cancel•lació de vol.

INFORMACIÓ DE TRANSPORT

· Informació d’autocars: Si viatgeu en autocar, consulteu les hores de conducció i descans del conductor aquí
· Informació de vols aquí