Documentació necessària en el vostre viatge

logotop

VIATGES NACIONALS:

· Els alumnes espanyols hauran de viatjar amb el DNI en vigor.

· Els alumnes intracomunitaris hauran de viatjar amb el NIE en vigor.

· Els alumnes extracomunitaris hauran de viatjar amb el passaport i el NIE en vigor.

 VIATGES ALS PAÏSOS DE LA CEE:

Tots els alumnes que no viatgin amb els pares a partir del 1 de setembre 2019 tant si viatgen en DNI com amb Passaport han de portar obligatòriament el permís de menors.

1. Alumnes espanyols

Els alumnes que siguin menors d’edat hauran de viatjar amb:
· DNI o PASSAPORT original, i vigent.  El passaport ha de ser personal (no serveix el passaport familiar)
· Permís de menors: el poden emetre els Mossos d’Esquadra (validesa de 30 dies) o la Policia Nacional (validesa de 30 dies). Si aquest permís l’emeten amb els Mossos d’Esquadra, han d’adjuntar una fotocòpia del DNI del menor, una del DNI del pare o de la mare i una del llibre de família per a que el permís sigui vàlid durant el viatge. Si l’emeten amb la Policia Nacional, només és necessari que el menor porti el seu DNI original durant tot el viatge.

Per a emetre’l, en tots dos casos, ha d’anar un dels pares amb el seu DNI, el DNI del menor i el llibre de família original.

 

L’autorització paterna que es fa a la policia es pot fer a:

Oficina Policia Nacional: Per fer l’autorització dels pares a la policia heu de presentar el DNI del fill, el DNI del pare o mare o tutor legal i el llibre de família.
> Descarregar autorització

Oficina Mossos d’Esquadra: Per fer l’autorització dels pares als mossos d’esquadra heu de presentar el DNI del fill/a, el DNI del pare o mare o tutor legal i el llibre de família. A més a més, heu de portar la fotocopia dels tres documents anteriors que hauran d’anar juntament amb al permís per que aquest tingui validesa.
> Descarregar autorització

2. Alumnes amb altres nacionalitats:

Els alumnes que no siguin comunitaris han de portar obligatòriament:
· Passaport + NIE

  • Permís patern: hauran d’anar a les seves autoritats consulars per obtenir-lo. (Això pot suposar un cost extra)

A més a més, s’hauran d’adreçar a l’Ambaixada o Consolat del país a visitar per:
·  informar de la seva nacionalitat
·  mostrar la documentació que tenen
·  i preguntar que necessiten viatjar i fer els tràmits pertinents.
A l’Ambaixada o Consolat els diran si necessiten algun visat o documentació en concret.

A la següent pàgina trobareu el link on podeu buscar totes les Ambaixades i Consolats, així com la seva web, correu i adreça: http://www.embajada-online.com/

VIATGES ALS PAÏSOS QUE NO SON DE LA CEE: (REGNE UNIT)

Tots els alumnes que no viatgin amb els pares a partir del 1 de setembre 2019 tant si viatgen en DNI com amb Passaport han de portar obligatòriament el permís de menors.

1. Alumnes espanyols

Imprescindible passaport vigent + permís de menors dels Mossos o de la Policia Nacional

2. Alumnes d'altres nacionalitats:

Passaport individual + PERMÍS DE RESIDÈNCIA vigent + permís de menors del seu consolat (en cas de necessitar-ho;  s’ha de consultar segons nacionalitat ) +  VISAT en cas de ser necessari (s’ha de consultar amb ambaixada o consolat corresponent)

TARGETA SANITÀRIA EUROPEA (TSE):

En aquest link de la seguretat social trobareu la informació per poder demanar la TARGETA online.

En aquest link també explica quins son els casos on us heu d’adreçar a un CAISS (Centro de Atención e Información de la Seguridad Social).

Recordeu consultar la informació sobre el PASSAPORT COVID abans de viatjar segons destinació, els podeu consultar aquí