Avís legal

logotop

La present informació, normes i condicions (conjunt denominat com a Avís Legal) tenen per objecte regular, en el que sigui aplicable, l’ús del/dels lloc/s web que Viajes Cum Laude, S.L., posa a la disposició del públic per a així complir amb les obligacions legals sobre aquest tema.

El present Avís Legal va ser modificat el 01/07/2022.

SOBRE Viajes Cum Laude, S.L.

LLOCS WEB I DOMINIS

Viajes Cum Laude, S.L. opera en la xarxa, per a oferir els seus serveis, amb els següents dominis.

  • www.viajescumlaude.es
  • www.viajescumlaude.com

considerant www.viajescumlaude.es com a domini principal.

MOLT IMPORTANT Alguns serveis oferts en el/els lloc/s de Viajes Cum Laude, S.L., accessibles per als usuaris d’Internet, poden estar sotmesos a condicions particulars i instruccions que, si escau, substitueixen, completen i/o modifiquen el present Avís Legal i que hauran de ser acceptades per l’Usuari abans d’iniciar-se la prestació del servei corresponent. Això és aplicable, particularment, en els casos en què s’efectuïn reserves o contractin serveis o productes, i en aquest cas haurà d’aplicar-se el contingut de les condicions generals de contractació de viatges (identificades com a CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ en les pàgines corresponents).

OBJECTE I FUNCIONALITAT DELS LLOCS DE Viajes Cum Laude, S.L.

L’activitat de Viajes Cum Laude, S.L. és la de, agència de viatges, sent l’objecte del nostre/s lloc/s web el d’oferir els nostres serveis a través d’internet per a rebre informació i oferta de viatges, atenció al client, venda, etc.

Viajes Cum Laude, S.L. es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions d’ús, així com qualssevol altres condicions particulars.

Viajes Cum Laude, S.L. fa tots els esforços necessaris dins dels seus mitjans per a oferir la informació continguda en els seus llocs web de manera veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís algun error d’aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de Viajes Cum Laude, S.L., es procediria a la seva correcció immediatament després del seu coneixement, no podent acceptar cap mena de responsabilitat derivada dels perjudicis que poguessin derivar-se dels errors o omissions de la informació continguda en els llocs.

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les condicions generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

INFORMACIÓ GENERAL (DADES IDENTIFICATIVES I DE CONTACTE)

En compliment amb l’art. 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, l’informem que Viajes Cum Laude, S.L., Calàbria nº 75 ppal 2ª, 08015, Barcelona amb NIF B-61129938, està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al tom 29112, foli 0045, full Dup. 14812

El titular d’aquest lloc web és Viajes Cum Laude, S.L., registrat en la Generalitat de Catalunya amb el codi GC 132 MD.

Poden contactar amb nosaltres, a més d’estar a la seva disposició en les nostres oficines, usant els següents mitjans:

  • Per correu electrònic a través de l’adreça administracio@viajescumlaude.es
  • Per telèfon al número d’atenció al client +34 933 278 060.

SOBRE ELS USUARIS

L’accés i/o ús del/dels lloc/s de Viajes Cum Laude, S.L. per part d’una persona atribueix la condició d’USUARI a aquesta persona. L’USUARI accepta, per a l’ús i accés del/dels diferents llocs/s de Viajes Cum Laude, S.L., les Condicions Generals d’Ús del/dels lloc/s Viajes Cum Laude, S.L. presentades a continuació.

L’Usuari del/dels lloc/s Viajes Cum Laude, S.L. ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi usar-los, ja que aquests i les condicions d’ús recollides en el present Avís Legal poden haver sofert modificacions.

CONDICIONS D’ÚS DEL/DELS LLOC/S DE Viajes Cum Laude, S.L.

El/Els lloc/s de Viajes Cum Laude, S.L. ofereixen accés a diversos continguts (serveis, informacions, dades, etc.). L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús per la seva part del/dels lloc/s Viajes Cum Laude, S.L. Per això és responsabilitat, compromís i obligació de l’usuari fer un ús adequat dels continguts i serveis que Viajes Cum Laude, S.L. ofereix a través del/dels lloc/s de Viajes Cum Laude, S.L.. Especialment l’USUARI es compromet a no emprar-los en accions que puguin:

  • Incórrer en activitats il·lícites o il·legals segons l’ordenament jurídic europeu i espanyol.
  • Vulnerar la legislació espanyola i internacional en matèria de propietat intel·lectual i industrial.
  • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.
  • Provocar danys en els sistemes informàtics de Viajes Cum Laude, S.L. dels seus proveïdors o de terceres persones.
  • Introduir o difondre en la xarxa programari maliciós, virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys esmentats en el punt anterior.
  • Intentar accedir o, si escau, utilitzar els comptes d’altres usuaris i modificar o manipular les seves dades.

EDAT DELS USUARIS

El/Els lloc/s de Viajes Cum Laude, S.L. no tenen continguts ofensius o inadequats per a menors d’edat.  No obstant això, no es permet l’ús a menors de 14 anys, sent recomanable que, si escau, l’ús es faci tutelat per algun responsable legal o major d’edat. En cap cas els menors de 14 anys han de subministrar a Viajes Cum Laude, S.L. dades de caràcter personal, propis o de familiars.

Per a respectar la legislació vigent Viajes Cum Laude, S.L. prohibeix la contractació o reserva de productes i/o serveis a menors de 18 anys o incapacitats legals.

RESPONSABILITATS

RESPONSABILITATS DE L’USUARI I DE Viajes Cum Laude, S.L.

L’USUARI és l’únic responsable de les infraccions en les quals pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització inadequada del/dels lloc/s Viajes Cum Laude, S.L., quedant Viajes Cum Laude, S.L. exonerada de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’USUARI.

REGISTRE D’USUARIS

Per a accedir a determinats serveis es precisa la condició d’USUARI REGISTRAT. És responsabilitat de l’USUARI la custòdia de la contrasenya usada per a evitar la usurpació de la seva identitat en els llocs Viajes Cum Laude, S.L. als quals tingués accés per la seva condició d’usuari registrat.

Així mateix l’usuari declara que tota la informació de caràcter personal subministrada per ell per a l’accés al/els lloc/s de Viajes Cum Laude, S.L. i durant de la utilització d’aquest, és veritable, completa i precisa i es compromet a mantenir-la actualitzada en els successius usos que pugui fer dels serveis oferts.

L’enviament i la remissió de dades que es realitzi per l’usuari a través del lloc web de Viajes Cum Laude, S.L. o la informació que aquesta remeti, es troba protegida per les més modernes tècniques de seguretat electrònica en la xarxa. Així mateix, les dades subministrades i emmagatzemades en les nostres bases de dades es troben igualment protegits per sistemes de seguretat que impedeixen l’accés de tercers no autoritzats a aquests. Viajes Cum Laude, S.L. realitza els seus millors esforços per a disposar dels sistemes més actualitzats per a l’eficàcia d’aquests sistemes de seguretat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL SOBRE ELS CONTINGUTS DEL LLOC WEB

Tots els elements que formen el lloc web, així com la seva estructura, disseny i codi font d’aquesta, són titularitat de Viajes Cum Laude, S.L. i estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts d’aquest lloc web, així com la seva modificació i/o distribució sense citar el seu origen o sol·licitar prèviament autorització.

Viajes Cum Laude, S.L. no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut del lloc web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’usuari.

ENLLAÇOS (LINKS)

Aquesta Web inclou enllaços que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines d’Internet externes al/els lloc/s de Viajes Cum Laude, S.L. En cas que l’USUARI usi aquests enllaços, Viajes Cum Laude, S.L. l’informa que no exerceix cap mena de control sobre aquests llocs, els seus continguts i la possibilitat que recopilin informació de les seves activitats en Internet, incloses les realitzades en el nostre propi lloc.

En cap cas Viajes Cum Laude, S.L. assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i legalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervíncles o altres llocs d’Internet.

Si qualsevol usuari té coneixement que els enllaços remeten a pàgines els continguts o els serveis de les quals són il·lícits, nocius, denigrants, violents o immorals li agrairem que contacti amb Viajes Cum Laude, S.L. indicant-ho per a, així, procedir a eliminar aquest enllaç.

Tota activitat efectuada en els llocs que no són titularitat de Viajes Cum Laude, S.L. està regulada per les seves pròpies normes i condicions, per la qual cosa recomanem que, abans del seu ús, els usuaris s’informin sobre això en els apartats d’avís legal, o similars, en els llocs fora del control directe de Viajes Cum Laude, S.L..